Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn việc làm, du học tự túc Đại học Đà Nẵng (CESO) được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập số 1849/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/4/2002 và Đại học Đà Nẵng ban hành Quyết định số 322/QĐ-ĐHĐN ngày 19/1/2016 về điều lệ tổ chức và hoạt động. 

Chức năng

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động: Nghiên cứu, tư vấn và giới thiệu việc làm, thực tập; Thực hiện các dịch vụ tư vấn du học; Tổ chức các khoá bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, tìm được cơ hội việc làm và khởi nghiệp.   

Nhiệm vụ

1.  Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các đề tài về chính sách lao động; nhu cầu và phát triển thị trường lao động; khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.
2.   Tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động.
3.   Tư vấn, tổ chức thực tập nước ngoài và du học tự túc cho các đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ nghiên cứu và cán bộ giảng dạy.
4.   Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về định hướng nghề nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; các kỹ năng tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.
5.   Tổ chức cung ứng lao động, đặc biệt là lao động có trình độ và chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
6.   Thu thập và cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách lao động, thị trường lao động cho học sinh, sinh viên và người sử dụng lao động trong và ngoài nước.
7.   Làm cầu nối giữa các trường cao đẳng, đại học và các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tuyển dụng lao động; trao đổi, điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng “chuẩn đầu ra” nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động.
8.   Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán định kỳ; các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định cho Đại học Đà Nẵng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
lisinopril and curcumin interaction lisinopril and curcumin interaction lisinopril and curcumin interaction
cialis et cialis et cialis et
naprosyn roche naprosyn 250 mg naprosyn
micardisplus hinta micardisplus hinta micardis comp
therapeutic abortion laziendaalimentacoes.com.br pro abortion arguments
abortion pill procedures pristineschool.com low cost abortion pill
prescription discount coupons prescription discount coupon coupon prescription
amoxicillin 1000 mg adlerhohenems.com amoxicillin antibiyotik fiyat
abortion pill procedures artsricksha.com abortion pill complications
cialis coupon 2015 ismp.org cialis coupons from manufacturer
teen abortion pill how much is an abortion pill early abortion pill
flagyl plm flagyl suspension flagyl vademecum
addyi 100 mg addyi wikipedia addyi suomi
crestor generic price amres.nl crestor 40 mg
how much is a abortion pill alessiariflesso.com buy abortion pill
cialis coupons free funtimeleisure.co.uk discount prescription coupons
post abortion pill arborawning.com abortion pill side effects
abortion clinics in houston abortion weeks abortion quotes
free cialis coupons bsa325.org cialis 2015 coupon
stop abortion abortion clinics in houston texas how are abortions done
ldn for depression guitar-frets.com low dose naltrexone for opiate withdrawal
naltrexone alternatives go revia and alcohol
ldn wiki click ldn low dose naltrexone
what is revia house.raupes.net naltrxon