Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn việc làm, du học tự túc Đại học Đà Nẵng (CESO) được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập số 1849/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/4/2002 và Đại học Đà Nẵng ban hành Quyết định số 322/QĐ-ĐHĐN ngày 19/1/2016 về điều lệ tổ chức và hoạt động. 

 

Chức năng

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động: Nghiên cứu, tư vấn và giới thiệu việc làm, thực tập; Thực hiện các dịch vụ tư vấn du học; Tổ chức các khoá bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, tìm được cơ hội việc làm và khởi nghiệp.   

Nhiệm vụ

1.  Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các đề tài về chính sách lao động; nhu cầu và phát triển thị trường lao động; khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.
2.   Tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động.
3.   Tư vấn, tổ chức thực tập nước ngoài và du học tự túc cho các đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ nghiên cứu và cán bộ giảng dạy.
4.   Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về định hướng nghề nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; các kỹ năng tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.
5.   Tổ chức cung ứng lao động, đặc biệt là lao động có trình độ và chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
6.   Thu thập và cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách lao động, thị trường lao động cho học sinh, sinh viên và người sử dụng lao động trong và ngoài nước.
7.   Làm cầu nối giữa các trường cao đẳng, đại học và các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tuyển dụng lao động; trao đổi, điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng “chuẩn đầu ra” nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động.
8.   Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán định kỳ; các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định cho Đại học Đà Nẵng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Nếu quý vị quan tâm đến Trung tâm hãy đăng ký mục này, chúng tôi sẽ gửi bản tin đến email của quý vị!

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn việc làm, Du học tự túc - Đại học Đà Nẵng

  • Tầng 10 tòa nhà B, 41 Lê Duẩn tp. Đà Nẵng
  • 0236. 3812 153, 0236. 3832 677


Copyright © 2016 by @g7vn | Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn Tp. Đà Nẵng | email: webmaster@ud.edu.vn