Tin hoạt động

QUỸ SÁNG KIẾN VGEM - Đối thoại về khuôn mẫu giới

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021, lần xem: 422

ECUE và VGEM với sự tài trợ của chương trình Investing in Women, một sáng kiến của chính phủ Úc kêu gọi các cá nhân và tổ chức cộng đồng tham gia một chương trình đặc biệt nhằm thúc đẩy đối thoại trong xã hội về khuôn mẫu giới mang tên QUỸ SÁNG KIẾN VGEM - Đối thoại về khuôn mẫu giới.

Đối thoại có thể được thực hiện trong không gian gia đình giữa các thế hệ, trong không gian học tập giữa sinh viên và giảng viên, trong không gian làm việc giữa nhân viên và lãnh đạo. Các đối thoại nhằm nhận ra các khuôn mẫu giới và ảnh hưởng của chúng đến từng cá nhân và quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Nhưng quan trọng hơn, đối thoại nhằm giúp mọi người cùng nhau điều chỉnh để các khuôn mẫu giới không phải là những vòng kim cô trói buộc hoặc công cụ tước đi tự do cá nhân, tạo ra bất bình đẳng hoặc bất công cho mỗi bên. 

Đặc biệt Quỹ sáng kiến này có thể cung cấp đến 70 triệu đồng cho một sáng kiến và các hỗ trợ kỹ thuật nếu cần để thiết kế và thực hiện các hoạt động thúc đẩy đối thoại về khuôn mẫu giới. Trong trường hợp bạn có ý tưởng hay, sáng tạo và có ảnh hưởng xã hội lớn chúng tôi sẵn sàng thảo luận để đáp ứng nhu cầu nguồn lực của bạn.

Thời gian nhận sáng kiến: Chúng tôi bắt đầu nhận sáng kiến từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 và không có thời hạn cuối cùng.

Mọi câu hỏi hoặc đề xuất sáng kiến đối thoại về khuôn mẫu giới xin được gửi cho chị Nguyễn Minh Huyền tại địa chỉ email: nguyenminhhuyen@ecue.vn hoặc số điện thoại 03593740993.

Tiêu đề email vui lòng để “[Sáng kiến VGEM] Đề xuất - Đối thoại về khuôn mẫu giới”.

Thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn việc làm, Du học tự túc - Đại học Đà Nẵng

  • Tầng 10 tòa nhà B, 41 Lê Duẩn tp. Đà Nẵng
  • 0236. 3812 153, 0236. 3832 677


Copyright © 2016 by @g7vn | Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn Tp. Đà Nẵng | email: webmaster@ud.edu.vn