Sự kiện

ĐĂNG KÝ KHÓA TẬP HUẤN ĐỢT 1 - TÀI TRỢ SÁNG KIẾN THANH NIÊN GIẢI QUYẾT ĐỊNH KIẾN GIỚI HOẠT ĐỘNG GÓP PHẦN THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI DO EU TÀI TRỢ

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 13 tháng 1 năm 2022, lần xem: 386

Nằm trong khuôn khổ dự án “Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới”, hoạt động tài trợ các sáng kiến thanh niên giải quyết định kiến giới được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam thông qua tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc giải quyết định kiến giới, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới. Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA), tổ chức Oxfam tại Việt Nam và các trường đại học đối tác của dự án trân trọng kính mời các nhóm sinh viên quan tâm nộp hồ sơ xin tài trợ sáng kiến thanh niên của dự án tại trường của mình theo hướng dẫn dưới đây:

Sẽ có ba đợt tài trợ được cấp, theo thời gian dự kiến:

 • Đợt 1: Nhận hồ sơ sáng kiến đến hết ngày 20/02/2022, dự kiến công bố kết quả trong tháng 03 năm 2022.
 • Đợt 2: Nhận hồ sơ sáng kiến từ ngày 01/05/2022 đến hết ngày 01/07/2022, dự kiến công bố kết quả trong tháng 09/2022.
 • Đợt 3: Nhận hồ sơ sáng kiến từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 1/12/2022, dự kiến công bố kết quả tháng 3/2023.

Lưu ý:

Chỉ những bạn tham gia tập huấn và được cấp giấy chứng nhận mới đủ điều kiện tham gia gửi sáng kiến.

Trước mỗi đợt tài trợ sẽ có một khóa tập huấn dành cho 100 bạn. Hiện nay BTC mở đường link đăng ký tham gia tập huấn đợt 1.

 • Chuyên đề 1-2: Sáng 23/1/2022 do giảng viên là TS. Trần Thị Yến Minh
 • Chuyên đề 3-4: Chiều 23/1/2022 do giảng viên ThS. Võ Hùng Cường

Link đăng ký khóa tập huấn đợt 1: https://forms.gle/Vw2ei4QJvaBhCFubA

Các đề xuất sáng kiến thanh niên cần phải góp phần giải quyết các định kiến giới sau:

 • Định kiến giới về khả năng ra quyết định của mỗi giới trong gia đình (gắn với vai trò giới truyền thống của mỗi giới trong gia đình)
 • Định kiến giới về khả năng tham gia các ngành nghề khác nhau
 • Định kiến giới về vai trò lãnh đạo và tham gia cộng đồng
 • Định kiến giới về ngoại hình và vẻ đẹp của nam giới/nữ giới

Đối tượng nộp hồ sơ: Các nhóm sinh viên tại các trường thực hiện dự án, gồm 15-20 thành viên với một người đại diện, đăng ký tham gia nộp đề xuất với Ban thực hiện dự án tại các trường và mỗi nhóm đăng ký tham gia cần được một thầy/cô trong nhóm giảng viên nòng cốt tham gia dự án tại trường hỗ trợ.

- Địa điểm thực hiện: Các sáng kiến thanh niên phải được thực hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện sáng kiến thanh niên: 6 tháng.

- Số tiền tài trợ cho mỗi sáng kiến thanh niên: Tối thiểu là 30,000,000 VNĐ và tối đa là 46,000,000 VND.

Mẫu đề xuất sáng kiến: Đề xuất sáng kiến thanh niên được soạn bằng tiếng Việt theo mẫu được dự án cung cấp. Các nhóm sinh viên gửi bản mềm và bản in đề xuất sáng kiên thanh niên về các Ban thực hiện dự án tại các trường.

Đánh giá hồ sơ sáng kiến: Các sáng kiến sẽ được Ban thực hiện dự án của các trường sơ tuyển về tính hợp lệ. Các hồ sơ hợp lệ sẽ được Ban xét duyệt tài trợ độc lập của các trường đánh giá và lựa chọn dựa trên bảng tiêu chí xét duyệt tài trợ đã được Ban quản lý dự án tại CISDOMA phê duyệt. Danh sách các tổ chức được nhận tài trợ sẽ được Ban quản lý dự án CISDOMA xem xét thông qua trên cơ sở đề xuất của Ban xét duyệt tài trợ.

Dự án được triển khai tại năm trường đại học bao gồm Học viện Báo chí Tuyên truyền, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Hà Nội tại Hà Nội; Đại học Đà Nẵng tại thành phố Đà Nẵng và Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với hoạt động này, các bạn sinh viên được khuyến khích xây dựng những sáng kiến và trực tiếp triển khai thực hiện những sáng kiến đó, qua đó giải quyết những định kiến giới, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

CÁC TIN LIÊN QUAN

post
Ngày hội việc làm, khởi nghiệp 2016

Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Nếu quý vị quan tâm đến Trung tâm hãy đăng ký mục này, chúng tôi sẽ gửi bản tin đến email của quý vị!

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn việc làm, Du học tự túc - Đại học Đà Nẵng

 • Tầng 10 tòa nhà B, 41 Lê Duẩn tp. Đà Nẵng
 • 0236. 3812 153, 0236. 3832 677


Copyright © 2016 by @g7vn | Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn Tp. Đà Nẵng | email: webmaster@ud.edu.vn