Chuẩn bị CV – Phỏng vấn – Tìm việc
  • CV đóng vai trò quan trọng trong việc “tiếp thị” bản thân bạn với nhà tuyển dụng. Lúc này, CV chính là thương hiệu của ứng viên đó. 

Tìm thấy: 1 mục