Giao tiếp – Thuyết trình – MC

  • Những cử chỉ, điệu bộ trong khi diễn đạt ý tưởng thường được người phương Tây gọi là “ngôn ngữ cơ thể” (body language). Trong thực tế, loại “ngôn ngữ” này có thể hỗ trợ rất hiệu quả cho sự diễn đạt ý tưởng và cuốn hút người nghe.


  • Thuyết trình không còn là "trình bày, thuyết minh", mà đã trở thành một nghệ thuật được sử dụng trong việc thu phục nhân tâm, tạo động lực cho những người xung quanh.

Tìm thấy: 2 mục