Ký kết hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 (May 24 2016 5:33PM)


Vào ngày 03/4/2016 vừa qua, trong chuỗi sự kiện "Ngày hội việc làm Nhật Bản 2016", Đại học Đà Nẵng và Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2016 - 2020. Về phía Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn việc làm, du học tự túc (CESO) và Ban Công tác sinh viên được giao triển khai thực hiện MOU này. PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm CESO
và Ông Phan Hải, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng cùng ký kết biên bản MOU. 


Nội dung biên bản MOU tập trung trong việc đổi mới chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp nhận và cung cấp cơ hội cho SV thực tập; tư vấn, giới thiệu việc làm, sử dụng hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực do các trường thành viên và các cơ sở đào tạo cung ứng cho các đơn vị thành viên của Hội. 

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm CESO 
và Ông Phan Hải, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng cùng ký kết biên bản MOU.