ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
Ghi chú: Những mục có dấu (*) là bắt buộc
1. Họ tên: (*)  
2. Năm sinh: (*)
3. Điện thoại di động (*):  
4. Email thường dùng (*):    
    Nhập lại địa chỉ email:  
5. Địa chỉ liên hệ (*):  
Số nhà, đường, phường (xã), quận (huyện), tỉnh (thành phố)
6. Nơi đào tạo:
7. Ngành đào tạo:
8. Năm tốt nghiệp:
9. Kinh nghiệm làm việc:
Công việc đã từng làm, thời gian làm
10. Công việc muốn làm (*):  
Mã kiểm tra (*):
   (Hãy nhập mã như hình phía trên)