BẢNG VÀNG TRÀI TRỢ
TT Logo Tên công ty Số tiền Hạng
1 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải 320.000.000 Nhà tài trợ Vàng
2 Công ty Cổ phần Dinco 280.000.000 Nhà tài trợ Vàng
3 Công ty Cổ phần Cáp treo Bà Nà và Chương trình Lung linh Sắc Việt 230.000.000 Nhà tài trợ Vàng
4 Công ty Cổ phần Sữa đậu nành Việt Nam 220.000.000 Nhà tài trợ Vàng
5 Liên hiệp HTX TP.Hồ Chí Minh 202.000.000 Nhà tài trợ Vàng
6 Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hải Vân 145.000.000 Nhà tài trợ Bạc
7 Tổng Công ty Điện lực miền Trung 140.000.000 Nhà tài trợ Bạc
8 Công ty HP Việt Nam 120.000.000 Nhà tài trợ Bạc